دانلود نرم افزار LedSet برای بردهای شرکت Xixun

دانلود نرم افزار LedSet شرکت Xixun

نرم افزار LedSet چیست ؟

نرم افزار LedSet برای کانفیگ اولیه بردهای سری A و K و C و D شرکت Xixun مانند M10 – M20 – M31 – C10 استفاده می شود

نرم افزار LedSet جهت پیکره بندی بردهای  شرکت Xixun است تا تنظمیات مورد نیاز این کارت ها از طریق این نرم افزار به کارت اعمال شود.
در واقع نرم افزار LedSet به عنوان دستیار نرم افزار LedEditor عمل می نماید و بدون این نرم افزار تابلو بصورت درست عمل نخواهد کرد.

در این نرم افزار امکاناتی جهت تغییر طول و عرض تابلو، تنظمیات شبکه کارت کنترل، تست و راه اندازی کارت کنترل و تابلو و … در نظر گرفته شده است.
LEDSet همانند LedEditor دارای 2 نسخه  جهت استفاده برای تمامی کارت های کنترل این شرکت شامل معمولی و کاسکید  می باشد

دانلود نرم افزار LedSet ویژه بردهای CasCade (سری k) :

LedSet20161213.zip (Software for K-series)

دانلود نرم افزار LedSet ویژه بردهای معمولی  :

LedSet20150112.zip (Software for M-series ,C-series and A-series controller)
0 ratings-0+0
کلیدواژه : XIXUN
آرمان شافعی
ارسال دیدگاه