انواع نمایشگرهای تجاری و تلویزیون شهری  در این قسمت گنجانده شده است تا بتوانید بهترین ها را بر اساس نیاز خود بدست آورید

نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش 15 20 30

تلویزیون رنتال p1.25 سایز 300×400 میلیمتر سری N43

11,000,000 تومان
 • دات پیچ : 1.25 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 1340 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 140 درجه 
 • سایز کابینت : 30 در 40 سانتیمتر
 • نوع ال ای دی : SMD1010

تلویزیون رنتال p1.56 سایز 300×400 میلیمتر سری N43

10,500,000 تومان
 • دات پیچ : 1.56 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 160 درجه 
 • سایز کابینت : 30 در 40 سانتیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 150 در 200 میلیمتر
 • نوع ال ای دی : SMD1010

تلویزیون رنتال p1.667 سایز 300×400 میلیمتر سری N43

10,500,000 تومان
 • دات پیچ : 1.667 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 160 درجه 
 • سایز کابینت : 30 در 40 سانتیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 150 در 200 میلیمتر
 • نوع ال ای دی : SMD1010

تلویزیون رنتال p1.923 سایز 300×400 میلیمتر سری N43

10,500,000 تومان
 • دات پیچ : 1.923 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 160 درجه 
 • سایز کابینت : 30 در 40 سانتیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 150 در 200 میلیمتر
 • نوع ال ای دی : SMD1010

تلویزیون رنتال p2 سایز 512×512 میلیمتر

9,500,000 تومان
 • دات پیچ : 2 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 160 درجه 
 • سایز کابینت : 512 در 512 میلیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 128 در 256 میلیمتر
 • نوع ال ای دی : SMD1515

تلویزیون رنتال p2.5 سایز 480×480 میلیمتر اسکن 1/16

8,500,000 تومان
 • دات پیچ : 2.5 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 140 درجه 
 • سایز کابینت : 480 در 480 میلیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 160 در 160 میلیمتر
 • شیوه اسکن : 1/16 اسکن 
 • نوع ال ای دی : SMD2121

تلویزیون رنتال p2.5 سایز 640×640 میلیمتر اسکن 1/32

8,500,000 تومان
 • دات پیچ : 2.5 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 140 درجه 
 • سایز کابینت : 640 در 640 میلیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 160 در 3200 میلیمتر
 • شیوه اسکن : 1/32 اسکن 
 • نوع ال ای دی : SMD2121

تلویزیون رنتال p2.6 سایز 500×500 میلیمتر سری N500

11,000,000 تومان
 • دات پیچ : 2.6 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 140 درجه 
 • سایز کابینت : 500 در 500 میلیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 250 در 250 میلیمتر
 • شیوه اسکن : 1/32 اسکن 
 • نوع ال ای دی : SMD1515

تلویزیون رنتال p2.97 سایز 500×500 میلیمتر سری N500

10,500,000 تومان
 • دات پیچ : 2.97 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 140 درجه 
 • سایز کابینت : 500 در 500 میلیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 250 در 250 میلیمتر
 • شیوه اسکن : 1/32 اسکن 
 • نوع ال ای دی : SMD1515

تلویزیون رنتال ایندور p3.91 سایز 500×500 میلیمتر سری N500

5,900,000 تومان
 • دات پیچ : 3.91 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 140 درجه 
 • سایز کابینت : 500 در 500 میلیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 250 در 250 میلیمتر
 • شیوه اسکن : 1/16 اسکن 
 • نوع ال ای دی : SMD2121

تلویزیون رنتال ایندور p3.91 سایز 500×1000 میلیمتر

9,500,000 تومان
 • دات پیچ : 3.91 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 140 درجه 
 • سایز کابینت : 500 در 1000 میلیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 250 در 250 میلیمتر
 • شیوه اسکن : 1/16 اسکن 
 • نوع ال ای دی : SMD2121

تلویزیون رنتال p4 ایندور سایز 512×512 میلیمتر استاندارد

9,500,000 تومان
 • دات پیچ : 4 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز 
 • زاویه دید : 160 درجه 
 • سایز کابینت : 512 در 512 میلیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 128 در 256 میلیمتر
 • نوع ال ای دی : SMD2121