Indoor Led Display یا صفحه نمایش داخل سالن ، با مشخصات فنی و دات پیچ های مختلف می توانید انتخاب کنید

نمایش دادن همه 12 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 15 20 30

تلویزیون رنتال p1.25 سایز 300×400 میلیمتر سری N43

11,000,000 تومان
 • دات پیچ : 1.25 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 1340 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 140 درجه 
 • سایز کابینت : 30 در 40 سانتیمتر
 • نوع ال ای دی : SMD1010

تلویزیون رنتال p1.56 سایز 300×400 میلیمتر سری N43

10,500,000 تومان
 • دات پیچ : 1.56 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 160 درجه 
 • سایز کابینت : 30 در 40 سانتیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 150 در 200 میلیمتر
 • نوع ال ای دی : SMD1010

تلویزیون رنتال p1.667 سایز 300×400 میلیمتر سری N43

10,500,000 تومان
 • دات پیچ : 1.667 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 160 درجه 
 • سایز کابینت : 30 در 40 سانتیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 150 در 200 میلیمتر
 • نوع ال ای دی : SMD1010

تلویزیون رنتال p1.923 سایز 300×400 میلیمتر سری N43

10,500,000 تومان
 • دات پیچ : 1.923 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 160 درجه 
 • سایز کابینت : 30 در 40 سانتیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 150 در 200 میلیمتر
 • نوع ال ای دی : SMD1010

تلویزیون رنتال p2 سایز 512×512 میلیمتر

9,500,000 تومان
 • دات پیچ : 2 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 160 درجه 
 • سایز کابینت : 512 در 512 میلیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 128 در 256 میلیمتر
 • نوع ال ای دی : SMD1515

تلویزیون رنتال p2.5 سایز 480×480 میلیمتر اسکن 1/16

8,500,000 تومان
 • دات پیچ : 2.5 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 140 درجه 
 • سایز کابینت : 480 در 480 میلیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 160 در 160 میلیمتر
 • شیوه اسکن : 1/16 اسکن 
 • نوع ال ای دی : SMD2121

تلویزیون رنتال p2.5 سایز 640×640 میلیمتر اسکن 1/32

8,500,000 تومان
 • دات پیچ : 2.5 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 140 درجه 
 • سایز کابینت : 640 در 640 میلیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 160 در 3200 میلیمتر
 • شیوه اسکن : 1/32 اسکن 
 • نوع ال ای دی : SMD2121

تلویزیون رنتال p2.6 سایز 500×500 میلیمتر سری N500

11,000,000 تومان
 • دات پیچ : 2.6 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 140 درجه 
 • سایز کابینت : 500 در 500 میلیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 250 در 250 میلیمتر
 • شیوه اسکن : 1/32 اسکن 
 • نوع ال ای دی : SMD1515

تلویزیون رنتال p2.97 سایز 500×500 میلیمتر سری N500

10,500,000 تومان
 • دات پیچ : 2.97 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 140 درجه 
 • سایز کابینت : 500 در 500 میلیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 250 در 250 میلیمتر
 • شیوه اسکن : 1/32 اسکن 
 • نوع ال ای دی : SMD1515

تلویزیون رنتال ایندور p3.91 سایز 500×500 میلیمتر سری N500

5,900,000 تومان
 • دات پیچ : 3.91 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 140 درجه 
 • سایز کابینت : 500 در 500 میلیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 250 در 250 میلیمتر
 • شیوه اسکن : 1/16 اسکن 
 • نوع ال ای دی : SMD2121

تلویزیون رنتال ایندور p3.91 سایز 500×1000 میلیمتر

9,500,000 تومان
 • دات پیچ : 3.91 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز - های رفرش
 • زاویه دید : 140 درجه 
 • سایز کابینت : 500 در 1000 میلیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 250 در 250 میلیمتر
 • شیوه اسکن : 1/16 اسکن 
 • نوع ال ای دی : SMD2121

تلویزیون رنتال p4 ایندور سایز 512×512 میلیمتر استاندارد

9,500,000 تومان
 • دات پیچ : 4 میلیمتر
 • رفرش :1920 تا 3840 هرتز 
 • زاویه دید : 160 درجه 
 • سایز کابینت : 512 در 512 میلیمتر
 • سایز ماژول ال ای دی : 128 در 256 میلیمتر
 • نوع ال ای دی : SMD2121