آموزش کانفیگ بردهای هویدو

آموزش کانفیگ برد C10 و آموزش کانفیگ برد C30 در 5 دقیقه

فقط در 5 دقیقه هر ماژولی با بردهای c10 و C30 و D10 و D30 و  سایر بردهای فول کالر HD شرکت هویدو رو کانفیگ کنید !؟  واقعا ؟ بله ! فقط کاف...

ادامه مطلب